Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2014

Beetlep
0853 f072 420
Jarosław Borszewicz
Reposted fromniedopowiedzenie niedopowiedzenie viapoezja poezja
Beetlep
Reposted fromfungi fungi viahedahe hedahe

January 17 2014

Beetlep
Wiesz, temu jednemu mężczyźnie chciałabym dać, tak zwyczajnie, tak najzwyczajniej w świecie - jak podarek imieninowy czy urodzinowy - całe moje życie. Bez reszty. Chciałabym być z nim i podróżować z nim, i czekać na niego wtedy, kiedy nie mógłby mnie ze sobą zabierać. Chciałabym dla niego utrzymywać dom w czystości i robić zapasy na zimę, kompoty, konfitury, marynować grzyby, kwasić ogórki, butelkować szczaw, pomidory, kisić kapustę Í inne wspaniałości. Chciałabym mu zrobić na drutach albo na szydełku długi długi ciepły szalik i ciepły sweter, i ciepłe rękawiczki, i ciepłą czapkę, i bardzo ciepłe skarpety, i w ogóle. Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko. Wszystko, i, czy ja wiem... może jutro zgaśnie słońce, przecież może; albo nam je przesłoni, na zawsze, jakiś straszny potworny grzyb... Przecież może. (...) Czy chciałbyś być tym mężczyzną?
— E. Stachura, Pokocham ją siłą woli

January 15 2014

Beetlep

January 13 2014

harperhug:

THE LAST ONE!

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viahedahe hedahe
Beetlep
7108 c41c 420
hahahhaha good one.
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viahedahe hedahe

December 20 2013

Beetlep
3651 bca6 420
4YOU

December 18 2013

Beetlep
4671 4d75 420
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viascorpix scorpix
Beetlep
America vs Poland
Reposted fromPawelS PawelS viaorelh orelh
9564 80b2 420

Thom Browne Beauty SS14

Reposted fromszszsz szszsz viascorpix scorpix
Beetlep
Beetlep
2327 bd4f 420
Reposted fromridiculousdreams ridiculousdreams viascorpix scorpix
Beetlep
Where are your Avengers now?
Reposted fromluna luna viascorpix scorpix
Beetlep
2832 ee58
Reposted fromgifz gifz viascorpix scorpix
Beetlep
3652 833f 420
Reposted fromfrancisca francisca viaorelh orelh

December 16 2013

shugarskull:

Jake is the best boyfriend

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaszabatowa szabatowa
Beetlep

December 15 2013

(58) Likes | Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl